md--(4)

مغازه ادوارد موریس ۲۰۱۴

طراحی و اجرای مغازه ادوارد موریس به مساحت ۵۵ متر مربع در پاساژ ارگ تجریش توسط تیم طراحی و اجرایی یلــــو . استفاده از تری دی مکس ۲۰۱۴ و وی ری ۳٫ سال ۹۴